AWARDSPRO BALLROOMPRO LATINPRO RHYTHMPRO SMOOTHSOLOSSUNDAY KIDS DAY101 Jonyla, Tadas102 Barsuk, Pavlo103 Gavieres, Gifford105 Sidorenko, Leronid106 Pavlov, Youriy108 Vasco, Steve111 Zhyvkov, Tykhon112 Skimelas, Vaidas113 Cheremukhin, Nick114 Silantev, Anton115 Dogoter, Igor116 Sabato, Raffaele117 Gullett, Orion118 Malko, Sergey120 Lewandowski, Tomasz121 Sydorenko, Illia123 Pro Rhythm Katona, Zsolt125 Kildishov, Iaroslav126 Malyshev, Igor127 Bielli, Mattia128 Escolme, Andrew129 Badea, Stefan130 Gott, Philip131 Hopwood, Joseph132 Daly, Jason133 Bernal, John Pro Rhythm134 Zakrzewski, Mariusz135 Bilopukhov, Mykhailo136 Burson, Chad137 Averkov, Serhly139 Kuvshynov, Yuriy140 Maranto, Jim141 Italyankin, Roman142 Likhachev, Evgeny143 Minev, Hristo145 Teleha, Oleg147 Treijs, Karlis148 Tarasov, Nikolai150 Koptke, Eric152 Pilling, Jeremy153 Shumylo, Viktor154 Karpov, Vladimir155 Ward, Seth156 Gasjun, Edgars158 Seniauskas, Julius159 Di Brino, Stefano160 Kuzmin, Pavel161 Malko, Evgeny162 Novikov, Alexander163 Spano, Mriko164 Canavese, David165 Pigotskyy, Oleksiy166 Voronovich, Nikolay167 Tran, Daniel Lee169 Radvan, Cristian170 Koukareko, anton171 Leanza, Giovanni172 Nazarov, Evgeny173 Nikitin, Kirill175 Shmigeljuk, Artjom177301 Zaytsev, Nathan303 Zhang, Yang304 Bergin, Richard306 Kim, Song308 Pollack, Daniel309 Kyle, TJ311 Zhan, Jingjie313318 Airapetian, Yury319 Sancheti, Nikhil320 Tegshjargal, Bumchin323 Huang, John324 Spicer, Bruce325 Agins, Phil327 Li, Christopher328 Soon, Wen329 Lao, Jacky330 Thomson, Elizabeth331 Antman, Less332 Martin, Eugene334 Bartlett, Russ335 Yu, Alan336 Flowers, Natasha337 Mustafa, Tarique343 Methven, Mark344 Chambers, Matt345 Byle, Trent346 Rubashevsky, Danya359 Timofeev, Vladimir361 Notohamiprodjo, Andrew363 Montgomery, Michael364 Peng, Sidney373 Rodriguez, Oscar374 Rubio, Tommy380 Hurcombe, Justin382 Rutledge, Kevin385 Diacono, Anthony389 Koenig, Nicholas397 Halim, Andrego400 Yu, Josh401 Simanovsky, andrey402 Boman, Daniel404 Nagy, FerencAnaCover